Bolunden Fastighets AB

med dotterbolagen 
Bolunden i Avesta AB (Avesta kommun)
Bolunden East AB (Oskarshamns kommun)
Bolunden i Oskarshamn AB (Oskarshamns kommun)
Bolunden i Vimmerby AB (Focus-huset, Vimmerby kommun)

Sammanlagt äger och förvaltar Bolunden-koncernen 37 fastigheter bestående av 821 lägenheter och 59 lokaler. Total yta 69160 kvm.

Bolunden Fastighets AB ägs sedan 2007 av den engelska fastighetsgruppen Tannen Group Ltd som är ett väletablerat gammalt familjeägt fastighetsbolag med en långsiktig fastighetsportfölj. I huvudsak äger man sedan 60 år fastigheter i Storbritannien, Tyskland, Frankrike, USA och Sverige.

All förvaltning i Sverige bedrivs från huvudkontoret i Oskarshamn. I Avesta har vi dessutom ett områdeskontor med administration och fastighetsskötsel. Länkar till telefonnummer och adresser finns i faktarutorna.

Vår ambition är att tillhandahålla lägenheter och lokaler av god kvalitet och hålla en så god service som möjligt till våra hyresgäster. Denna ambition upprätthåller vi genom renoveringar och löpande underhåll av våra fastigheter.

Den löpande servicenivån är märkbar för våra hyresgäster genom att vi håller en regelbunden tillsyn och god löpande skötsel av våra fastigheter och gårdsytor samt att vi är tillgängliga dygnet runt, antingen direkt eller via jourverksamhet.


”Sigillet är utfärdat av UC AB. Klicka på bilden för
information om UC:s Riskklasser.”

”The seal is issued by UC AB. The image is linked to
information about UC´s Credit Rating”

Om ni vill veta mer om hur det är att bo hos oss så kan ni titta på nedanstående informationsfilm på valfritt språk.